"Det är en massiv fråga": kan Binance regleras? (2023)

År 2021 var Financial Conduct Authority orubblig: Binance kan inte regleras i Storbritannien.

Chefer på världens största kryptovalutabörs tar inte nej för ett svar. Den här månaden lovade Binance att göra "allt" den kunde för att ändra stadstillsynsmyndighetens uppfattning, mot en bakgrund av allt djupare skepsis mot digitala tillgångar.

Kollapsen förra åretav en av Binances största rivaler, FTX, och brottmålsförfarandetsom har följt, skamfilat sektorn. Dessa farhågor underströks av parlamentets tvärpolitiska finansutskott denna månad, som sa att brittiska myndigheter bordereglera handel med kryptovalutorsom en form av hasardspel – och tillägger att digitala tillgångar som bitcoin har "inget egenvärde". Den globala marknadsvakthunden, International Organization of Securities Commissions (Iosco), efterlyste en annan strategi denna vecka och sakryptovalutor bör regleras på samma sätt som traditionella tillgångar som aktier och obligationer.

Det finns också bevis på andra håll för att teknikföretag står inför en noggrann regleringsmiljö i Storbritannien. Rapporter tyder på att Revolut, Storbritanniens mest värdefulla fintechföretag,kunde få avslag på sin ansökan om banktillståndav Bank of England efter att företagets revisor, BDO, tagit upp oro över balansräkningen.

Binance, som hanterar 65 miljarder dollar (53 miljarder pund) i dagliga affärer och inte har något globalt huvudkontor, har accepterats av vissa tillsynsregimer men har avvisats av andra. När det gäller USA ligger verksamheten fast i myndigheternas sikte.

(Video) DJ Brockie & MC Det - PyroRadio.com - (12/07/2016)

Den 10 maj, företagets strategichef, Patrick Hillman,beklagade ett tillslag i USAsom han sa hade gjort det "mycket svårt" att göra affärer på en nyckelmarknad. Hillman, som rekryterades till företaget 2021, är bekant med den regulatoriska miljön i Europa. Han var tidigare en ledande figur på PR-företaget Edelman där hans specialiteter innefattade krishantering, och innan dess hade han en konsultroll för EU-kommissionen. Han sa att Binance skulle göra allt den kunde för att bli reglerad i Storbritannien, och beskrev EU:s nyligen överenskomna förordning om kryptotillgångar, Mica, som ett "stort steg framåt".

Som en del av alla brittiska processer kommer Binance att behöva registrera sig hos FCA, som kräver kryptobörser för att bevisa att de har system på plats för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering.

"Det är en massiv fråga": kan Binance regleras? (1)

Tillsynsmyndigheten sa att den inte kommenterade specifika företag men dess officiella ståndpunkt om Binance hade inte ändrats sedan 2021, då den blockerade verksamheten från reglerad verksamhet i Storbritannien. Vid den tidpunkten som FCA sa att företaget "inte kunde övervakas effektivt". Det verkar som att ingenting har hänt ännu för att ändra den uppfattningen.

regulatorns2021 års tillsynsmeddelandehänvisade till Binances ägarstruktur som "komplex" och med en "omfattande geografisk spridning", faktorer som verkade "hindra tillhandahållandet av adekvat och tillförlitlig information till FCA".

Den opaciteten är fortfarande ett problem, enligt Commodity Futures Trading Commission, den amerikanska tillsynsmyndigheten som övervakar marknaden för derivat (transaktioner som effektivt sätter en satsning på priset på en kryptovaluta istället för att köpa den direkt). CFTC stämde Binance i mars och beskrev det som ett "ogenomskinligt nät av företagsenheter". Med hänvisning till ett organisationsschema med mer än 120 enheter inkorporerade i jurisdiktioner runt om i världen, hävdade regulatorn: "Binances beroende av en labyrint av företagsenheter för att driva Binance-plattformen är avsiktlig; den är utformad för att dölja ägande, kontroll och plats.”

(Video) Großer Fund - Det wirft einen Blick in eine Scheune 😲 - Teil 1/2 | Mein neuer Alter

Vid den tiden sa Binance attklagomålvar "oväntat och nedslående” eftersom det redan hade investerat ytterligare 80 miljoner dollar för att säkerställa att det överensstämde med tillsynsmyndigheter runt om i världen.

"Det är en massiv fråga": kan Binance regleras? (2)

Nigel Brahams, en partner på den brittiska advokatbyrån Collyer Bristow, sa att Binance hade resurserna att hantera FCA:s problem. Men Binance skulle behöva sammansätta ett efterlevnadsteam i Storbritannien, sa han.

Brahams tillade: "FCA kräver att företagen godkänner, eller till och med de som endast är föremål för dess kryptoregistreringssystem, att ha tillräcklig infrastruktur på plats i Storbritannien. Om Binance vill driva sin handelsplattform utanför Storbritannien, skulle de behöva anställa lokalt baserade supportfunktioner, vars kärna skulle behöva vara penningtvätt och efterlevnad.”

Carol Alexander, professor i finans vid University of Sussex, sa att reglering av Binance skulle vara en stor utmaning om företaget sökte auktorisation för hela sitt utbud av aktiviteter. Detta berodde på att företaget var en "multifunktionsorganisation" som erbjöd en rad produkter från mäkleri till högfrekvent derivathandel, tillade hon.

"Det är en massiv begäran för ett land att ta på sig regleringen av Binance," sa Alexander. "Även omRegeringen planerar att göra Storbritannien till ett globalt nav för kryptotillgångarsteknologi, de resurser som finns tillgängliga för närvarande är mycket mindre än vad som behövs.”

(Video) Det Jeg TEGNER Spawner i MOB BATTLE i Minecraft!!

Hittills har bortfallet av FTX i november inte slagit priset på krypto. Enligt en tumregel i investeringsvärlden borde den senaste tidens räntehöjningar ha gjort okonventionella tillgångar mindre attraktiva, men hittills i år har värdet på en bitcoin, hörnstenens kryptotillgång, ökat med 6o% till 26 440 $ från fredagsmorgonen. Det är fortfarande långt under sin topp på $69 000.

hoppa över tidigare nyhetsbrevskampanjer

efter nyhetsbrevskampanj

Binance är licensierad och registrerad av tillsynsmyndigheter i ett antal jurisdiktioner inklusive Frankrike, Italien, Spanien, Australien, Abu Dhabi, Dubai och Japan. Det använder också stora namn för att driva sitt varumärke, med sina kommersiella partners inklusive fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo, Italiens fotbollslag i Lazio och TikTok megastarKhaby Lame.

Den amerikanska råvarutillsynsmyndighetens fall mot Binance, som ännu inte har gått till domstol, hävdar att företaget har tagit en slapp inställning till interna kontroller. I ett exempel citeras Binances tidigare chief compliance officer Samuel Lim av CFTC i en chatt 2020 om vissa kunder, inklusive några från Ryssland. Lim sa: "Som kom igen. De är här för brott.” Binances rapportör för penningtvätt höll med och sa: "Vi ser det dåliga, men vi blundar två."

Förenade Arabemiraten 🇦🇪 förtjänar mycket beröm för att vara framåtsträvande på krypto. Första dedikerade kryptoregulator i världen, en tydlig regelbok publicerad (!), affärsvänlig plus starkt kundskydd. Njuter verkligen av mitt besök så här långt.

(Video) PRANK på Morten Münster! (4 dage fødselsdags vlog)

— Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong)8 maj 2023

Särskilt USA har blivit en regulatorisk skeptiker. Den här månaden gav Coinbase, en annan kryptobörs, uttalad beröm av regleringsregimen för digitala tillgångar i Förenade Arabemiraten. Den amerikanska finansiella vakthunden, Securities and Exchange Commission, varnade Coinbase i mars att den övervägde rättsliga åtgärder mot företaget på grund av eventuella brott mot värdepapperslagar.

Förra månaden försvarade SEC-ordföranden, Gary Gensler, vakthundens hårda hållning om kryptoreglering i ett framträdande inför Washingtons lagstiftare. Kryptohandelsplattformar och börser bör följa lagen, sa han, "och tills de gör det kommer vi att fortsätta att jaga dem som polisen på takten". Sedan 2022 har SEC tillkännagivit mer än 30 cryptocurrency-relaterade verkställighetsåtgärder.

"Det är en massiv fråga": kan Binance regleras? (3)

John Stark, en före detta SEC-tjänsteman och universitetslektor vid Duke Universitys juridikskola, sa att tillslaget drevs av oro över att skydda konsumenterna efter FTX-kollapsen och branschens användning av rimlig investerarjargong när de erbjuder tjänster som mäklare eller utbyten.

"Cryptocurrency är mitt i ett regulatoriskt angrepp i USA. Jag har aldrig tidigare sett något SEC-tillämpningsprogram så intensivt”, sa han.

En talesperson för Binance sa att företaget hade varit "högljud" om behovet av effektiv reglering av branschen och tillade: "Vi är övertygade om att en stabil regleringsmiljö kan stödja innovation och är avgörande för att etablera förtroende för branschen och långsiktig tillväxt.

(Video) LALEH - Det Kommer Bli Bra (official video)

"Binance har investerat mycket i ett robust efterlevnadsprogram som innehåller sofistikerade principer för att bekämpa penningtvätt och verktyg som används av traditionella finansinstitutioner för att upptäcka och åtgärda misstänkt aktivitet."

Ytterligare reglering kommer till Storbritannien. I februari publicerade finansministeriet ett samrådsdokument om att bringa kryptoreglering i linje med traditionella tillgångar som aktier och obligationer och som talade om att balansera "risk såväl som möjlighet". Varje möjlighet, om den ges, kommer med utökad granskning.

FAQs

How can I make money with Binance easily? ›

The first step, find cryptocurrencies available on both Binance Spot and the P2P market. Next, go through each currency till you find a profitable price difference. Once you've found a suitable price difference, the final step is straightforward—buy low and sell high.

Does Binance give you money? ›

How To Earn Interest On Your Crypto Assets And Cash Out With Binance P2P. To redeem and withdraw funds from your wallet, click on the “Wallet” and then on the “Earn”. Select the desired coin from the list of available assets and click on the “Redeem” button on the right side of the page.

How do I register for crypto currency? ›

Open a cryptocurrency trading account - apply today
 1. Fill in our simple online form. We'll ask a few questions about your trading experience.
 2. Get swift verification. We aim to complete the verification process as quickly as possible so you can start trading on a huge range of markets.
 3. Fund your account and trade.

What is the meaning of Binance? ›

Binance is an online exchange where users can trade cryptocurrencies. It supports hundreds of the most commonly traded cryptocurrencies. Binance provides a crypto wallet for traders to store their electronic funds. The exchange has supporting services for users to earn interest or transact using cryptocurrencies.

Does Binance give $100 dollars? ›

Refer & Earn. Binance Official. Register now and get verified - Enjoy Welcome Rewards up to $100! Reach 100 USDT to be able to withdraw.

Can you earn free money on Binance? ›

There are many ways to earn crypto rewards, but one of the simplest involves using the Binance P2P platform in tandem with Binance Earn. Binance P2P allows to buy and sell cryptocurrencies directly between users, while Binance Earn lets both new and experienced crypto users earn rewards on the digital assets they hold.

How much money can you have in Binance? ›

Binance Futures Updates Maximum Deposit Limits of Margin Assets for Multi-Assets Mode
Digital AssetsMaximum Deposit Limits of Margin Assets for Multi-Assets Mode
BNB5006,000
ADA15,000180,000
XRP20,000240,000
DOT6007,200
6 more rows
Sep 9, 2022

Is it safe to leave your money in Binance? ›

Binance is one of the safer exchanges compared to others. So if you're actively trading crypto and need to keep it on an exchange, Binance is a pretty secure choice. However, if you're holding large amounts of crypto long term, a private hardware wallet may be a better choice than keeping it on an exchange.

Is it okay to keep money in Binance? ›

Binance security features also include address whitelisting, device management, and the ability to restrict device access. Like Coinbase, all USD balances are insured up to $250,000 by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and held in custodial bank accounts.

Which wallet is the best for crypto? ›

Best for Beginners: Coinbase Wallet. Why we chose it: We chose Coinbase Wallet as the best crypto wallet for beginners because it's an intuitive and highly secure wallet backed by a well-known exchange. Coinbase Wallet is an excellent wallet for beginners with little to no experience with crypto.

How to buy crypto without license? ›

Here are the popular places to buy bitcoin with credit cards anonymously:
 1. Pionex.
 2. eToro.
 3. CoinSmart.
 4. Crypto.com.
 5. Coinmama.
 6. Binance.
 7. Coingate.
 8. Swapzone.
Apr 27, 2023

Which platform is best for buying cryptocurrency? ›

NerdWallet's Best Crypto Exchanges and Apps of June 2023
 • Coinbase: Best for crypto exchanges.
 • Robinhood Crypto: Best for online brokers.
 • Webull Crypto: Best for online brokers.
 • TradeStation Crypto: Best for online brokers.
 • eToro: Best for crypto exchanges.
 • SoFi Active Investing Crypto: Best for online brokers.
May 2, 2023

Is Binance legal in the US? ›

US regulators are seeking to ban Binance, the world's largest crypto trading platform, alleging that the firm has been operating in the country illegally. The lawsuit from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) said the firm cultivated US business while failing to register properly with authorities.

Does Binance work in USA? ›

The world's largest cryptocurrency exchange, Binance.com, isn't available in the US. It stopped accepting US users in 2019 after facing regulatory issues in the country. That's why Binance partnered with US-based BAM Trading Services to create Binance.us, a new cryptocurrency exchange for US citizens.

Why do people use Binance? ›

Binance offers a relatively secure, versatile way to invest in and trade cryptocurrencies. The platform could be overwhelming for both beginners and experienced traders. Binance offers lower fees than many other cryptocurrency exchanges.

How much is $1 dollar in Binance? ›

BUSD Price Live Data

The live price of Binance USD is $ 0.9999247 per (BUSD / USD) today with a current market cap of $ 5.28B USD.

How much is $1 dollar in Binance wallet? ›

Binance USD Price Update
Binance USD PriceValue
Today/Current/Last81.78
1 Day Return-0.02%
7 Day Return-0.09%

How much is $1 BTC on Binance? ›

BTC Price Live Data
ChangeAmount%
Today$ 411.98+1.52%
30 Days$ -2,237.33-8.25%
60 Days$ -226.53-0.84%
90 Days$ 4,113.40+15.17%

What is the minimum money for Binance? ›

Minimum Amount And Trading Rules On Binance

The minimum trade size on Binance Spot is USD 10. Customers will qualify if they execute a minimum total trading activity (buys and sells included) of 100,000 USDT on any BTC or ETH margin trading pairs throughout the campaign season.

Does Binance pay daily? ›

Daily rewards are distributed from Binance's own funds and are determined based on the assessment and evaluation of prevailing market conditions.

Can I make money on Binance without investment? ›

Staking Your Tokens To Benefit From Binance Staking: This is a simple way to earn crypto on Binance. Staking your tokens automatically give you the benefits of staking on the Binance staking program. This is as close as it gets to figure out how to buy free coins on Binance, without actually buying & selling.

How do I withdraw millions from crypto? ›

The question is, how to cash out large sums of crypto? At the end of the day, you have 5 options: a cryptocurrency exchange, an OTC brokerage, peer-to-peer exchanges, Bitcoin ATMs, and crypto gift cards.

Can I withdraw from Binance to my bank account? ›

To withdraw money from Binance to a bank account, you must first log in to your account. After you have done that, go to Wallet and click on Fiat and Spot. Doing that will take you to the page where you see the deposit, withdraw, and send options; then, select Withdraw.

How much can I cash out from Binance? ›

Here's a quick rundown of Binance withdrawal limits: Regular users: 8,000,000 BUSD. VIP 1: 8,000,000 BUSD. VIP 2: 8,000,000 BUSD.

Is bank transfer to Binance safe? ›

Though Binance P2P allows buyers and sellers to choose from more than 700 different payment methods, bank transfers remain one of the most popular and desirable payment options on the platform. Bank transfers are fast and secure, with both free and low-fee options to choose from.

Where is the safest place to keep crypto? ›

Arguably, the safest way to store crypto is a hardware wallet. But as Marie explains, the effectiveness of cold storage depends on its careful use. “Hardware wallets are physical devices that securely store the private keys to your cryptocurrency addresses offline.

How do I avoid fees with Binance? ›

Trading Fees

The higher the transaction, the higher the fee. One way to lower your trading fee is to keep some Binance Coin in your account at all times so your fees can be taken from that. Doing this fetches you a 25% discount on all trading fees.

What is the safest cryptocurrency? ›

Bitcoin is the most recognized cryptocurrency, so it's generally viewed as one of the safer investments within the crypto world. As with all cryptocurrencies, however, Bitcoin's price can change dramatically within a short time period.

Does your crypto grow in a wallet? ›

Yes, your cryptocurrency will continue to grow while stored in your wallet.

How many crypto wallets should I have? ›

If you plan to store one or two crypto assets and at the same time you do not have large transactions on the blockchain, then one wallet will do the job for you. However, if you plan to have large transactions and store and trade various crypto assets, then having multiple wallets is a way better idea for you.

Can I buy crypto without SSN? ›

Yes, you can purchase bitcoin without turning over your Social Security Number in the process. When you buy or sell bitcoin at an ATM, it will not be necessary to produce your SSN.

How do I start crypto without money? ›

Using decentralized applications and decentralized finance (DeFi) platforms, users can earn cryptocurrency and then swap, sell or hold it in centralized or decentralized wallets without even having to spend money.

What is the best way to buy Bitcoin in the US? ›

6 Ways to buy Bitcoin
 1. Cryptocurrency exchanges. You can purchase bitcoin from cryptocurrency exchanges. ...
 2. Traditional stockbrokers. ...
 3. Bitcoin ATMs. ...
 4. Trusts or exchange-traded funds. ...
 5. Peer-to-peer money transfer apps. ...
 6. Wallet software.
Mar 13, 2023

How much does the average person have in crypto? ›

Most investors in crypto have only small holdings. Cumulating transfers at the individual level, the median gross amount transferred to crypto accounts over the period 2015 through the first half of 2022 was approximately $620.

Is Binance better than Coinbase? ›

Coinbase also pays interest up to 5.75% annual percentage yield (APY) on crypto that users stake. Binance.US, on the other hand, pays much higher annual yields. For example, Binance.US users can earn up to 4.5% APY for their Solana tokens (SOL) and up to 6.4% on their Binance Coin (BNB).

Should I buy Bitcoin or Ethereum 2023? ›

Despite a recent pullback in the crypto market, both Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Ethereum (CRYPTO: ETH) continue to be two of the best-performing cryptos. Bitcoin is up about 80% for the year, while Ethereum is up about 60%. On the surface, it would appear that Bitcoin is clearly the superior investment in 2023.

Does Binance report to the IRS? ›

Does Binance US Report to the IRS? Yes, Binance US is required to report cryptocurrency transactions that reach a certain threshold to the IRS. The IRS is working to enforce compliance and accurate reporting of cryptocurrency-related income and transactions.

Are US citizens allowed to buy crypto? ›

Purchase and exchange of cryptocurrencies is totally legal across the country. While there is no federal legislation for crypto assets in the US, the bodies at the federal level have offered guidance to states.

What do I need to open a Binance account? ›

Requirements for Creating a Binance Account
 1. A valid passport.
 2. Government-issued ID.
 3. Driver's license.
 4. PAN card or your social security number.
 5. Your voter's ID.
Jun 15, 2022

What states is Binance legal in? ›

Download Table Data
StateBinance Legality
CaliforniaLegal
ColoradoLegal
ConnecticutLegal
DelawareLegal
46 more rows

How long does Binance verification take? ›

How long does Binance US advanced verification take? The Binance US advanced verification process usually can take a few minutes, or up to 10 days, for Binance to verify your documents. It will depend on the complexity of the verification process and other factors.

Can I use Binance without verification? ›

It's not yet congratulations until Binance verifies your account—besides, you can't enjoy full account benefits on the app without verification. Depending on specifics, Binance verification sometimes takes shorter or longer than expected.

Is it good to join Binance? ›

Binance has an overall rating of 3.2 out of 5, based on over 445 reviews left anonymously by employees. 46% of employees would recommend working at Binance to a friend and 45% have a positive outlook for the business. This rating has decreased by -9% over the last 12 months. Does Binance pay their employees well?

What are the legal issues with Binance? ›

One of the core issues in the Binance lawsuit is that it willfully tried to avoid US regulations by allowing American customers to engage in illegal purchases and trades via VPN and other tactics that wouldn't give away their location.

Who owns Binance? ›

Binance Holdings Ltd., branded Binance, is a global company that operates the largest cryptocurrency exchange in terms of daily trading volume of cryptocurrencies. Binance was founded in 2017 by Changpeng Zhao, a developer who had previously created high frequency trading software.

Can I earn daily on Binance? ›

Simple Earn allows you to earn daily rewards by depositing your digital assets for flexible or locked terms. You can subscribe or redeem at almost any time, so you can retain flexibility and liquidity over your assets while earning daily rewards.

Is Binance good for beginners? ›

Binance offers a relatively secure, versatile way to invest in and trade cryptocurrencies. The platform could be overwhelming for both beginners and experienced traders. Binance offers lower fees than many other cryptocurrency exchanges.

How do you earn passive income on Binance? ›

Download a TrustWallet Wallet
 1. Download a TrustWallet Wallet. ...
 2. Set up your TrustWallet. ...
 3. Buy BNB Chain as Your Base Currency. ...
 4. Send BNB Chain From Binance to Your Crypto Wallet. ...
 5. Choose a Decentralized Exchange (DEX) ...
 6. Connect Your Wallet. ...
 7. Trade Your BNB Chain With the Coin You Want to Get.

How risky is Binance earn? ›

Risk Warning: Digital asset prices are subject to high market risk and price volatility. The value of your investment may go down or up, and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur.

Can you make money daily on crypto? ›

Yes. With research and the right strategy in place, it's possible to earn daily income from cryptocurrency. For example, if you're skilled in an NFT game, you'll probably be able to earn daily by winning competitions.

Is Binance allowed in USA? ›

The world's largest cryptocurrency exchange, Binance.com, isn't available in the US. It stopped accepting US users in 2019 after facing regulatory issues in the country. That's why Binance partnered with US-based BAM Trading Services to create Binance.us, a new cryptocurrency exchange for US citizens.

What is the minimum amount needed in Binance? ›

Minimum Amount And Trading Rules On Binance

The minimum trade size on Binance Spot is USD 10.

Can I start trading with $1 on Binance? ›

The low minimum threshold joins our existing $1 minimums for all Buy, Sell, and Convert orders, enabling more people than ever to start investing with Binance.US. Choose from 150+ cryptocurrencies and buy, sell, convert, and trade crypto using Advanced Trading for as little as $1.

How do beginners invest in Binance? ›

How to Use Binance for Any Basic Trade
 1. Log into your Binance account.
 2. Click on Exchange and pick Basic on the taskbar.
 3. Pick a trading pair, as there is a lot to choose from. ...
 4. Choose the type of trade you want to make, like Limit Orders, Stop-Limit orders, or Market Orders.
 5. Choose the amount you want to trade.
Nov 15, 2022

How do you make money on crypto without money? ›

Using decentralized applications and decentralized finance (DeFi) platforms, users can earn cryptocurrency and then swap, sell or hold it in centralized or decentralized wallets without even having to spend money.

What do you need to start Binance? ›

There are several ways to create an account on Binance. You can do so via your email address, phone number, or Google account. And if you use Mac or iPhone, you can register via your Apple ID. The email address option is better since it's more inclusive.

How do I check my income on Binance? ›

To check your daily income records, go to [Earn] - [Binance Pool] - [Earnings] page. Go to [Wallet] - [Funding Wallet] and click [Transfer], to transfer your funds to the spot wallet for trading or withdrawal.

How do I know my profit on Binance? ›

Log in to your Binance account and go to the P2P homepage.
 1. Select [Orders] on the right side of the main navigation bar, and select [P2P Order] on the dropdown menu.
 2. You will see the [Profit & Loss Statement] tab near the [Processing] and [All Orders] tabs.
Jan 9, 2023

Is Binance passive income? ›

Binance Earn is a platform offering a diverse selection of passive income opportunities with crypto. These opportunities come in the form of financial products with competitive interest rates and additional rewards.

Videos

1. Complete Duolingo English Test 8! Practice Test, DET Ready
(Teacher Luke - Duolingo English Test)
2. 💸❌ 100€ für einen Neuen?! - So wenig Budget hatte Det noch nie! 😬 | Mein neuer Alter
(Mein neuer Alter)
3. MC Det & Martial Taktics - Godfather
(DnB Allstars)
4. How I scored 140/160 on my DET | Top 10 tips & Tactics to score more on Duolingo English Test
(Avi OG)
5. Video 108 Det-setninger: Hvordan bruker vi DET på norsk.
(Norsklærer Karense)
6. Tanzbär Det! Voller Körpereinsatz für Det und Isabel! | Mein neuer Alter
(Mein neuer Alter)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 07/26/2023

Views: 5353

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.