Kan du använda expanderande skum för vattenläckor (guide för att använda sprayskum på läckor) - Den smarta husägaren (2023)

Kan du använda expanderande skum för vattenläckor (guide för att använda sprayskum på läckor) - Den smarta husägaren (1)

Expanderande skum är en produkt som de flesta gör-det-själv tycker är oumbärlig. Medan tillverkare märker det som en isolerande och tätningsprodukt, har entreprenörer och husägare kommit påmånga andra användningsområdenför det.

Folk undrar ofta om sprayskum kan användas för att blockera vattenläckor. Vad som följer är en närmare titt på hur expanderande skum och vatten reagerar med varandra, samt åtgärder som du kan vidta för att stoppa vattenläckor med hjälp av det.

Relaterad:Platser runt huset där expanderande skum INTE bör användas

Kan du använda expanderande skum på en våt yta

Att använda expanderande skum på våta ytor kan vara utmanande. För att säkerställa optimal vidhäftning och effektivitet är det viktigt att förbereda ytan korrekt. Även om en lätt fuktig yta är acceptabel, kan helt våta ytor hämma skummets bindningsförmåga. Följ dessa steg för att uppnå bästa resultat:

 1. Torka ytan så mycket som möjligt med en ren trasa, svamp eller ett lämpligt torkmedel. Detta tar bort överflödigt vatten och förbättrar vidhäftningen.
 2. Om ytan fortfarande är fuktig är det bra, eftersom expanderande skum kan fästa på lätt fuktiga ytor. Undvik dock att applicera skum på alltför våta eller nedsänkta ytor, eftersom det kommer att äventyra dess prestanda.
 3. Applicera det expanderande skumtätningsmedlet för att säkerställa fullständig täckning av målområdet. Skummet kommer att expandera, fylla luckor och ge isolering.
 4. För att öka expansionen och påskynda härdningsprocessen, dimma lätt det applicerade skummet med vatten. Detta steg bör göras noggrant för att undvika övermättning av skummet, vilket kan leda till minskad effektivitet.

Förstå expanderande skum

Innan vi diskuterar hur man använder expanderande skum för att stoppa vattenläckor måste vi titta närmare på vad det är och hur det hanterar kontakt med olika vattennivåer.

(Video) Where and How to Use Expandable Foam Sealant

Vad är expanderande skum?

Sprayskum är en flytande form av två organiska föreningar (isocyanat och polyolharts) som expanderar när de blandas. Skummet som finns i de flesta behållare som du köper kommer att expandera upp till 30 till 60 gånger efter att ha lämnat burken.

Det är ett skum med slutna celler, som är tillräckligt tätt för att förhindra att fukt tränger in i det eller för att mögel växer från det. Nästan alla sprayskum som du köper kommer att ha åtminstone denna egenskap.

Är expanderande skum vattentäta eller vattentäta?

 • Vattentålig: Ja
 • Vattentät: Nej

Innan vi svarar på den frågan måste vi vara tydliga med vad var och en av dessa termer betyder.

Vattentålig indikerar att något tål viss inträngning av vatten. Mängden motstånd beror på materialets densitet.

Vattentät indikerar ett ogenomträngligt material när det kommer till vatteninträngning.

Expanderande skum har slutna celler, vilket gör det tätt nog att ha någon form av vattenbeständighet. Sprayskum är inte vattentätt eftersom det kan bryta ner med tiden om det sänks under vatten.

(Video) Expanding polyurethane canned spray foam test in WET CONDITIONS. Lifeboat Conversion Ep46 [4K]

Du kan få en allmän uppfattning om resistensen genom att läsa produktens etikett. Sprayskum som endast är avsedda för inomhusbruk, eller föreslår att du undviker kontakt med vatten, kommer att ha låg vattenbeständighet. Produkter somGreat Stuff Pond & Stonehar en mycket högre motståndsnivå (kan användas som ett vattentåligt lager i dammförhållanden).

Vad händer när expanderande skum blir blött?

I små mängder kan vatten hjälpa dig när du använder sprayskum. Du kan imma ytorna som skummet kommer att fästa vid, liksom skumytan efter att sprutningen är klar. Den låga vattennivån hjälper till att aktivera skummet när det expanderar och påskyndar härdningen.

Mindre mängder vatten kan fördröja skummet från att fästa på en yta. Skummet kan passera små droppar eller sipprar när det expanderar, vilket gör att det kan täta små punkteringar av sprickor.

Större mängder vatten kommer att göra att skummet stelnar i klumpar när vattnet blandas med delar av de expanderande föreningarna. Det kan förhindra att det expanderande skummet bildar en tätning i området du har sprayat.

Att försöka använda en burk expanderande skum under sittande vatten kommer inte att fungera, eftersom vattnet kommer att hindra skummet från att fästa på några ytor, och skummet kommer att klumpa sig och stiga till ytan.

När sprayskummet är torrt kan materialet med slutna celler stöta bort vatten. Om det är nedsänkt kommer skummet så småningom att börja brytas ner när vatten tränger in i skummet mellan cellerna.

(Video) The DOs & DON'Ts of DIY Spray Foam Insulation

Kan du göra expanderande skum vattentätt?

En annan sak du kanske undrar över är om sprayskum kan göras vattentätt. Det korta svaret är nej.

Konserverad sprayskum är ett material med slutna celler med medeldensitet. För att bli ogenomtränglig för vatteninträngning måste du ändra sammansättningen av skummet för att göra det till en högdensitetsblandning med slutna celler.

Var kan expanderande skum användas för att stoppa vattenläckor?

 • Grunder/Källarväggar
 • Utvändig till innerväggsgenomföringar

För de flesta gör-det-själv (och vissa proffs) är sprayskum ett alternativ när man stoppar vattenläckor från att komma in i hemmet genom spruckna grunder eller källarväggar. Det kommer att vara mer än tillräckligt om du lokaliserar och tar bort källan tillvatten på andra sidanav barriären. Om den källan finns kvar riskerar du att sprayskummet så småningom bryts ner (eller tvingar vattnet in i andra områden som kommer att läcka).

Denna produkt är mindre än idealisk för användning på VVS om du inte tätar en penetrationspunkt som läcker. Det skapar en adekvat fuktspärr som kan förhindra rörfukt, mögel eller metallrost från att komma in genom en rörpenetreringspunkt.

Använder expanderande skum för att stoppa vattenläckor på väggar

 • Leta upp läckan på väggen
 • Bestäm källan till läckaget
 • Förbered spricka eller hål
 • Spraya enligt anvisningarna
 • Kontrollera att läckan har stoppats
 • Rengör spricka eller hål
 • Eliminera vattenkällan

Att lokalisera sprickan eller hålet på en ofärdig yta är lätt. Det blir knepigt om du försöker hitta en som sitter bakom en färdig vägg. I så fall kan du behöva hitta ingångspunkten på utsidan av väggen eller kontakta en professionell.

När du har hittat läckan måste du avgöra om sprayskum kommer att stoppa läckan. Kraftiga skador från till exempel en kollapsande vägg kommer inte att fixas av en burk expanderande skum.

Därefter måste du ta reda på vad som orsakar läckan. Är det ett trasigt vattenrör? Vatten som sitter mellan väggen och marken?

Genom att hitta källan kan du eliminera den. Om du tar bort vattnet (om möjligt) kan du arbeta utan att kontinuerligt läcka. Du kanske måste stänga av ett sprinklersystem ellerta bort en del smuts nära väggen för att ta bort stående vatten.

Härifrån måste du förbereda sprickan eller hålet för att acceptera det expanderande skummet. Ta bort löst skräp och rengör ytor när det är möjligt. En fuktig yta är idealisk, men en våt yta kan göra det svårare för fogmassan att hålla.

Innan du sprayar, läs instruktionerna noggrant och använd sprayskummet som tillverkaren instruerar dig att göra. För de flesta produkter kommer detta att innebära att fylla luckor halvvägs, vilket ger gott om utrymme för skummet att expandera. När du har placerat skummet, ge det tid att arbeta in i ytan.

Låt produkten stelna innan du lägger till mer. Du vill inte ge en hel timme, eftersom vatten kan förhindra att skummet stelnar under den rekommenderade tiden. Applicera extra endast om du kan arbeta in den i sprickan vattnet läcker ut.

När läckan upphör och skummet stelnar kan du trimma extra material som sticker ut ur väggen. Var försiktig när du trimmar ner i jämnhöjd med grunden eller källarytan.

Slutligen, eliminera vattenkällan. Det bäst placerade expanderande skummet kommer att brytas ner med tiden om vattnet sitter på ytan kontinuerligt. Fixa trasiga rör, stötta marken runt fundament eller källare, eller ta bort vattenkällorna.

Använda expanderande skum för att stoppa vattenläckor på vägggenomföringar

För det mesta kan du följa samma steg som beskrivs ovan. Tänk på att de flesta penetreringspunkter innehåller ledningar, rör eller metallplåt. Skummet måste kunna fästa på alla material för att förhindra vattenläckor.

Föremålet som penetrerar väggen måste också vara i gott skick. Om föremålet är skadat kan det fortsätta att läcka även om penetreringspunkten görs vattentät. Ett läckande vattenrör måste bytas ut, inte lappat med expanderande skum.

Håll dig säker och håll dig ren

Undvik att arbeta i områden där det finns risk för elektriska stötar. Det borde du ocksåundvik att använda skum på väggar med allvarliga skador. Var smart och ring ett proffs.

Bär säkerhetsutrustning, inklusive ögonskydd och handskar. De flesta konserverade tätningsmedel är också brandfarliga, så följ säkerhetsinstruktionerna kring eldkällor och ha alltid ordentlig ventilation.

Expanderande skum är rörigt och kan vara svårt att städa upp.De flesta tillverkare tillhandahåller rengöringsinstruktioner, så följ dem för att skydda dina kläder, verktyg och egendom från skador.

Relaterad: Hur man enkelt tar bort härdat expanderande skum från mattan

FAQs

Kan man Sprutisolera själv? ›

Kan jag installera sprayisolering själv? Nej, sprayisolering måste installeras av en godkänd installatör.

Kan man isolera med fogskum? ›

Fogskum kan även kallas för byggskum eller skumisolering, och är en utfyllnadsmassa som expanderar och används för att isolera och fylla håligheter och tomrum. När fogskum väl har torkat kan det skäras, klippa, målas och slipas utefter önskat resultat.

Vad kan man använda fogskum till? ›

Fogskum, som ofta kallas pu-skum, används i dag till allt från montering av karmar till isolering, ljuddämpning och utfyllnad av hålrum. Fogskummet säljs i sprayburkar som oftast rymmer 500-750 ml. När du trycker ut skummet kommer det via ett sugrörsliknande munstycke.

Kan man täta med fogskum? ›

PU-skum, eller fogskum som det även kallas, används för tätning av fogar och hålrum vid exempelvis montering av dörr- och fönsterkarmar. Skummet fäster på de flesta material och lämpar sig väl att använda på exempelvis trä, betong, tegel och metall.

Kan fogskum mögla? ›

Skummet har mycket goda värme- samt ljudisolerande egenskaper och expanderar vid minusgrader. Det är inte känsligt för mögel och röta.

Hur Tilläggsisolerar man ett hus? ›

Tilläggsisolera ytterväggen med skivor mellan träreglar
 1. Innan du sätter igång. Ta bort eventuella lockläkt, lister och foder kring fönster och dörrar. ...
 2. Montera reglar. Isoleringen kräver reglar, bredd 45 mm och höjd som motsvarar isoleringens tjocklek. ...
 3. Montera byggmatta. ...
 4. Spika läkt som underlag för panel. ...
 5. Målning.

Är fogskum lufttätt? ›

Isoleringen är snabb och säker och tätar lufttätt, regntätt samt diffusionsöppet. Det fäster vid alla vanliga byggmaterial såsom betong, tegel, trä, metall, plast, styv PVC, PE, m.m. ISOWINDOW WZS Fogskum är resistent mot värme, vatten och många kemikalier.

Hur mycket expanderar fogskum? ›

Hur mycket expanderar fogskum? Det varierar lite beroende på typ av fogskum, men det kan expandera upp till 100 %. Det innebär att du endast ska fylla i utrymmet till 50 %.

Är fogskum vattentätt? ›

Hej! Fogskummet är inte vattentätt så länge tyvärr. Vatten kommer att krypa in i skummet och igenom.

Är fogskum farligt när det torkat? ›

Och när man använder en del varianter av fogskum så frigörs det en grupp ämnen som heter isocyanater när det stelnar. Och det kan skada slemhinnor och ge hudirritationer och astma.

Kan man skruva i fogskum? ›

använd aldrig fogskum eller liknande i någon del av montaget, ej heller vid fogning mellan karm och vägg! Förutom risken att produkten deformeras vid skummets expansion, gör användningen av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas.

Kan fogskum brinna? ›

Fogskum är brandfarligt. Ha det inte i närheten av komponenter som kan slå gnistor eller kortslutas.

Hur tvättar man bort fogskum? ›

TEC7 REMOVE ALL löser de flesta typer av härdad fogmassa (PU, MSP, silikon m.m.) och byggskum. Den löser också upp rester av lim och tejp, bläck, graffiti, färg och lösningsmedels baserad lack. TEC7 REMOVE ALL tar bort sot, koks, kolavlagringar och härdad olja eller fett.

Hur länge håller fogskum? ›

Riktigt länge, hela 5 år! Eftersom Fire Putty inte härdar så håller en öppnad burk riktigt länge.

Hur täta Mushål? ›

Täta mushål med stålull

Täta med stålull eller sätt över ett bättre insektsnät i metall, säger Thomas Persson Vinnersten. Ett vanligt ställe som mössen gärna huserar i är under diskbänken. – Om man hittar spillning när man drar ut sophinken under diskbänken så kan man försöka täta alla håligheter därunder.

Kan mögel sätta sig i plast? ›

Ju porösare ett material är desto mer kan det bli kontaminerat. Samtidigt har vissa material högre förmåga att dra till sig somliga mögelmetaboliter och föroreningar än andra material. Plast, syntettyger och skumplastmaterial är exempel på detta.

Kan mögel växa på plast? ›

Mögel behöver också ett organiskt material som det kan få fäste i och växa på. Det kan till exempel vara material bestående av trä, betong, plast och andra typer av material.

Vilket skum är bäst? ›

Polyuretan (PUR) är i sin skummade form ett mycket bra material för akustisk ljudisolering inom allt från biografer till kontorslandskap och stomljud. Samt även som vaddering i bekvämlighetsprodukter. Polyuretanskum (PUR-skum) går ofta under benämningen “skumgummi”.

Måste man ha luftspalt i yttervägg? ›

En grundläggande förutsättning är att ha en tillräcklig luftspalt bakom fasadskiktet. Den bör vara minst 20 millimeter bred och läkten ska vara vertikal, så att vatten kan rinna nedåt och dräneras ut från fasaden.

Hur mycket gör 45mm isolering? ›

Måtten på isoleringen är 45 x 560 x 1160 mm vilket kan beräknas till att isolera 4,55 kvm.

Vad är bäst att isolera vinden med? ›

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger bäst effekt. Har du ett dåligt isolerat vindsbjälklag är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra. Du kan välja mellan att tilläggsisolera med Isover UNI-skiva eller med Isover InsulSafe® som blåses på plats av en lösullsentreprenör.

Måste man tejpa runt fönster? ›

Invändigt ska drevningen lufttätas mellan fönsterkarm och vägg med ångspärrtape eller bottningslist och flexibel fogmassa. Bara drevremsa är inte tillräckligt men drevremsa tillsammans med tejp eller fogmassa ger en bra isolering.

Är fogskum Diffusionstät? ›

Fogskum med dess högre diffusionsmotstånd jämfört med tidigare använda fogningsmaterial har medfört att risk kan finnas att man bygger eller stänger in fukt i konstruktionen. Problemet kan uppträda i samband med täckmålade karmar där även täckmålningen kan ut- göra ett relativt diffusionstätt skikt.

Hur fort härdar fogskum? ›

Torktid Klibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre. Temperaturbeständighet -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.

Varför ska man inte använda fogskum när man Drevar? ›

Använder man skum så måste man komplettera med en lufttät insidan. Man skulle enkelt kunna beskriva fogskum som guldrev på burk. Dessutom gäller det att välja ett bra skum. Fel skum kan trycka på produkten så hårt att det skapar sprickor i en glasruta.

Vilket fogskum? ›

Vilken typ av fogskum du bör välja beror på vad du ska använda det till. Om du exempelvis planerar att täta runt fönster- och dörrpartier eller fylla ut tomrum kan du använda de flesta universala fogskum. Ska fogskummet användas utomhus eller skydda mot väta bör du istället välja ett specialanpassat fogskum.

Vad är fogskum gjort av? ›

Fogskum är en utfyllnadsmassa av expanderad skumplast tillverkad av polyuretan som bland annat används för att täta värmeläckage mellan olika byggnadsdelar i byggnader. Fogskummet kommer till användning vid montage av till exempel dörrkarmar och fönsterkarmar eller syll med flera konstruktionsdetaljer.

När kom fogskum? ›

I byggbranschen har de diskuterats när det gäller bilglaslim och fogskum, som använts sedan 1960-talet. Men såväl experter som fackliga företrädare har nu förskräckta börjat inse att problemet är större än de tidigare trott. Inte minst tack vare de nya mätmetoderna.

Hur får man bort fogskum fläckar på kläder? ›

REMOVE ALL er ett mycket kraftfullt rengöringsmedel som ändå är skonsamt mot huden. Den penetrerar massan, mjukar och löser upp massan så att den kan skrapas bort. REMOVE ALL är enkel att använda, brandsäker, dunstar mycket långsamt och fortsätter att arbeta tills den sköljs bort med vatten.

Är fogmassa giftigt? ›

Fogmassor kan förutom PCB även innehålla andra farliga ämnen som till exempel blyoxid och asbest. Det kan innebära att fogmassor med en PCB-halt som är lägre än 50 ppm ändå ska klassas som farligt avfall om de innehåller andra farliga ämnen.

Kan man skruva direkt i väggen? ›

En lätt tavla eller vägglampa. Lättare saker upp till 5-6 kg kan du hänga på en skruv, som du fäster direkt i gipsskivan med en lämplig plugg. Observera att skruv med plugg inte bör sitta tätare än 50 mm från varandra. För mindre tavlor och speglar kan det räcka med en tavelkrok eller ett snett islaget stift.

Hur Drevar man ett fönster? ›

Steg för steg dreva fönster
 1. Foga från insidan. Börja med den oklädda remsan. ...
 2. Dreva ända ut i hörnet. Vik sedan remsan och låt den hänga i en båge. ...
 3. Skarva remsan där drevningen började med ett överlapp på cirka 15 cm.
 4. Klädd remsa. Vik runt folien på den klädda remsans fria ände.

Kan man skruva? ›

Den viktigaste förutsättningen för att du ska kunna skruva rätt är att du har en mejsel, som i tjocklek, bredd och spår passar för skruven ifråga. Därför är det bra om du har en uppsättning mejslar i olika dimensioner. För den vanlige Gör-det-självaren brukar tre vanliga skruvmejslar klara de flesta jobben.

Vilket material kan inte brinna? ›

Brandsäkra material

Konstmaterial övertänds snabbt — sten, gips, tegel och cellglas brinner inte. Detsamma gäller betong och lättbetong. Massivträ är svårantändligt. Metall deformeras vid höga temperaturer.

Hur ska man täta fönster? ›

På utåtgående fönster ska du placera tätningslisten på karmen, så att slangdelen nästan blir synlig inifrån. På gångjärnssidan bör den placeras mot karmsidan för att undvika att listen slits sönder och för att få rätt tryck på den. På inåtgående fönster placeras listen på den inre bågens fals.

Vilka dofter hatar möss? ›

Lukt som skrämmer råttor
 • ättika.
 • vinäger.
 • vitlök.
 • klorin.
 • bensin.
 • terpentin.
Nov 11, 2022

Vilken isolering tycker inte möss om? ›

–En annan fördel är att möss inte trivs lika mycket i cellulosaisoleringen, som i mineralull. Så risken för att gnagare ska förstöra isoleringen blir mindre, tillägger Rober Hansson. Att smågnagare inte gillar materialet beror på att brandskyddsmedlet har en stark saltsmak.

Kan man isolera för mycket? ›

Man kan i stort sett inte isolera för mycket - ju större isolertjocklek, desto lägre energikostnader. Man ska dock tänka på att kraftigt isolerade väggar och bjälklag ger vissa konsekvenser på den kalla sidan av konstruktionen.

Kan man isolera krypgrund? ›

Genom att isolera krypgrunden blir temperaturen högre och den relativa fuktigheten sänks och material i krypgrunden får därmed bättre förutsättningar. Genom att välja en utökad krypgrundsisolering når du ytterligare fördelar: De yttre grundmurarna värmeisoleras med Ecoprim för att nedkylningen skall bli mindre.

Vilket material kan användas till värmeisolering? ›

Mineralull är gemensam beteckningen för glas- och stenull och tillverkas av mineraliska råvaror – sten och sand – som smälts och spinnes till fibrer. Mineralull används i första hand som värmeisolering inom byggnads-industrin men kan också användas som brandisolering och som skydd mot buller.

Hur bra isolerar Skumglas? ›

Skumglaset är kapillärbrytande så det leder inte upp fukt som kommer från marken. Det har ett hyfsat bra isolervärde (lambda runt 0,1) dvs ungefär samma som för lecakulor.

Vilken isolering i gamla hus? ›

Trä, ett bra val för gamla hus

De hygroskopiska egenskaperna hos träfiberisolering har gjort materialet populärt bland de som renoverar äldre hus, där moderna isoleringskrav ofta är mycket svåra att uppnå. Träfiberisolering är väl lämpat som material för isolering av både tak, vägg och golv.

Måste man ha luftspalt i taket? ›

Tak brukar ventileras. Både branta tak och tak med mindre lutning brukar förses med luft- spalt. Särskilt branta tak med stor ventilerad luftvolym anses behöva ventileras. Ofta sker ventilationen genom ventila- tionsöppningar såväl vid takfot och taknock som i gavlarna.

Måste man ha plast i krypgrund? ›

Det kan finnas undantag där byggplast är mindre lämpligt. Det kan t. ex. röra sig om krypgrunder där man inte kan städa undan rikligt med organiskt material som ligger på och i marken, eller där det finns rikligt rotsystem från kring huset växande träd.

Hur blir man av med fukt i krypgrund? ›

Sänk fuktigheten med en krypgrundsavfuktare

En välbeprövad och säker åtgärd för fuktiga krypgrunder är en fast monterad avfuktare som sänker fuktigheten i grunden. Marken i krypgrunden bör täckas med ett avdunstningsskydd, till exempel kraftig plastfolie och eventuella ventiler i grundmurarna sätts igen.

Vad kostar det att isolera krypgrund? ›

Billigast blir det om det räcker med att värmeisolera marken, en kostnad på från 20.000 kronor och uppåt. Därefter kommer installation av avfuktare och undertrycksventilation i kombination med markisolering, 30-50.000 kronor respektive cirka 50 000 kronor .

Vilket material har bäst värmeledningsförmåga? ›

Värmeledningsförmåga
ÄmneVärmeledningsförmåga W·m-1·K-1
Silver427
Koppar398
Guld315
Aluminium238
11 more rows

Vilken typ av lösull är bäst? ›

Paroc Lösull har suveräna egenskaper

Vi använder oss av Paroc's typgodkända produkt Paroc Lösull, som av många experter är ansedd som marknadens bästa lösull. Produkten är gjord av stenull med riktigt tung densitet, med en optimal sättningsgrad på 5% som gör att isoleringen ligger kvar och inte lägger sig i drivor.

Vad är bäst lösull eller skivor? ›

Att isolera med lösull innebär snabbare och enklare byggnation. Ett montage som normalt kräver tre lager av skivor, isoleras med ett lager lösull oavsett konstruktion, och du betalar dessutom inte för något onödigt spill.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 08/21/2023

Views: 5389

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.